LAATSTE PUBLICATIES

 

BEKIJK ALLE PUBLICATIES

BOEKEN DOOR JURRIAAN OMLO GESCHREVEN

Verzetten, vermijden of veranderen

Verzetten, vermijden of veranderen?

Wat doet discriminatie en uitsluiting met je en (hoe) reageer je daarop? Lach je het weg, vermijd je het conflict of maak je er een punt van? In deze studie naar copingstrategieën laat Jurriaan Omlo zien…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Outreachend werken

Outreachend werken

Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden …

MEER INFO

NOG EEN WERELD TE WINNEN

Deze publicatie bestaat uit een beschrijving en een kritische analyse van de manier waarop interventie-ontwikkelaars theoretische concepten gebruiken in de onder-bouwing van de interventie…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Weten wat werkt

WETEN WAT WERKT

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Integratie en uit de gratie

INTEGRATIE EN UIT DE GRATIE?

In de afgelopen decennia zijn er talloze sociaalwetenschappelijke publicaties verschenen over de integratie van etnische minderheden. De term integratie wordt vooral gebruikt om gedrag…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Tussen liefdevolle omarming en resolute verstoting

TUSSEN LIEFDEVOLLE OMARMING EN RESOLUTE VERSTOTING

Over homoseksualiteit onder Surinaamse-Hindustanen in Nederland is maar weinig bekend. In deze vernieuwende studie zijn de auteurs daarom in gesprek gegaan met Hindustaanse homoseksuelen en experts…

MEER INFO

BETWEEN WARM EMBRACING AND RESOLUTE CASTING OUT

This study deals with the self-acceptance and social acceptance of homosexuality among Surinamese Hindustani in the Netherlands. The authors study the processes related to acceptance on different levels…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Polariseren binnen onze grenzen

POLARISEREN BINNEN ONZE GRENZEN

Door Sadik Harchaoui, Maurits Barendrecht, Jurriaan Omlo, Farid el Baktit en Dieneke de Ruiter

Polarisatie hoort bij een open democratische samenleving. Het geeft stem aan emoties en belangen. Maar we kunnen er ook in doorslaan. En dan wordt het eerder bedreigend dan verrijkend. De RMO presenteert in het advies ‘Polariseren binnen onze grenzen’ drie strategieën om de verrijkende kanten van polariseren beter te benutten: in het domein van de civil society, op het terrein van politieke besluitvorming en binnen de juridische conflictbeslechting.

In een rechtsstaat mag een overheid geen favorieten hebben en behoort zij evenmin zondebokken te creëren. Dit betekent onder meer dat de overheid uiterst terughoudend moet zijn met categoriaal beleid langs etnische en religieuze lijnen. Burgers die over de schreef gaan, moeten aangesproken worden op hun gedrag, niet op hun herkomst.

Voor een goed functionerende democratische politiek is het essentieel dat politici en politieke partijen zich scherp van elkaar onderscheiden. Polariseren op inhoud hoort daarbij. Zo valt er immers werkelijk iets te kiezen en zullen burgers zich meer vertegenwoordigd voelen. Maar teveel polarisatie kan besluitvormingsprocessen ook ondermijnen. Naast het format van debat tussen winnaars en verliezers is daarom ruimte nodig voor het verkennen van nieuwe politieke besluitvormingsprocessen.

In relaties tussen burgers kan confrontatie nodig en nuttig zijn. Maar wanneer conflicten escaleren, is een probleemoplossende benadering vereist die patstellingen doorbreekt en vertrouwen tussen mensen vergroot. Juridische conflictbeslechting is op zijn best wanneer het eerlijke onderhandeling tussen conflictpartijen mogelijk maakt en aanvult, niet wanneer conflicten nog verder worden aangescherpt.

Downloaden: Polariseren binnen onze grenzen

Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Tussen flaneren en schofferen

TUSSEN FLANEREN EN SCHOFFEREN

Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren

Door Micha de Winter, José Manshanden, Jurriaan Omlo, Stijn Verhagen, Krijn van Beek en Barbara van Wijk

Jongeren hangen rond in de buurt en zorgen voor overlast. Of zijn omwonenden, passanten en winkeliers te intolerant? Hoe dan ook, conflicten lopen vaak uit de hand. Bijna automatisch ontstaat dan een roep om hard optreden tegen ‘hangjongeren’.

Hard optreden alleen werkt echter niet, stelt de RMO. Te lang hebben we te veel de andere kant op gekeken en lawaai, vuil, vernieling en geweld laten passeren. Maar nu schieten we door naar de andere kant. Oorlogstaal van opinieleiders en hardhandig optreden werken averechts. Op deze manier worden jongeren over één kam geschoren en blijft de omgeving buiten beeld. Opvoeden is niet alleen straffen, maar ook perspectief bieden.  Daarom adviseert de RMO:

  • geef hangjongeren de ruimte en stel grenzen aan  onacceptabel gedrag
  • laat je niet door hypes en incidenten verleiden tot grote woorden die niets oplossen
  • corrigeer én ondersteun oftewel combineer een harde én softe aanpak
  • stimuleer verenigingen, scholen en werkgevers om jongeren bij zinvolle activiteiten te betrekken.

Downloaden: Tussen flaneren en schofferen

Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Levensvraagstukken

LEVENSVRAAGSTUKKEN

De sociale context van ongewenste zwangerschappen en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden

Door Yolan Koster-Dreese, Micha de Winter, Rienk Janssens, Merel Noorman en Jurriaan Omlo

In de discussies over euthanasie en abortus ligt de nadruk vooral op principiële stellingnames en meetbare gegevens. Terwijl sociale factoren in de praktijk een grote rol spelen. Erkenning hiervan heeft gevolgen voor beleid en hulpverlening.

In de verkenning Levensvraagstukken. De sociale context van ongewenste zwangerschappen en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden is onderzoek gedaan naar de rol van de sociale context in het afwegingsproces rondom ongewenste zwangerschappen en uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Downloaden: Verkenning levensvraagstukken