BUREAU OMLO

Bureau Omlo verricht maatschappelijk- en beleidsrelevant onderzoek. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn armoede en schulden, discriminatie en inclusie, eenzaamheid, sociale spanningen, participatie en empowerment en professionalisering van uitvoerende professionals binnen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Het bureau is ook gespecialiseerd in evaluatieonderzoek. Met behulp van diverse evaluatiemethoden worden de effecten, werkzame factoren en knelpunten van beleid en interventies in beeld gebracht. Het onderzoek verbindt wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van burgers.

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIES

OPDRACHTGEVERS & SAMENWERKINGSPARTNERS