BUREAU OMLO

Bureau Omlo verricht maatschappelijk- en beleidsrelevant onderzoek. De belangrijkste onderzoeksthema’s zijn armoede en schulden, discriminatie en inclusie, eenzaamheid, sociale spanningen, participatie en empowerment en professionalisering van uitvoerende professionals binnen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Het bureau is ook gespecialiseerd in evaluatieonderzoek. Met behulp van diverse evaluatiemethoden worden de effecten, werkzame factoren en knelpunten van beleid en interventies in beeld gebracht. Het onderzoek verbindt wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van burgers.

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIES

REAGEREN ALS OMSTANDER BIJ RACISME

EEN STUDIE NAAR HANDELINGSPERSPECTIEVEN Deze studie richt zich op de reacties van omstanders bij racisme, een onderwerp [...]

Midterm-evaluatie Nationaal Actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Dit rapport betreft een midterm-evaluatie van het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in [...]

Sociaal werkers anno 2023: beeld van de beroepsgroep

Sociaal werkers anno 2023 is in samenwerking met Movisie tot stand gekomen en geeft een [...]

BEKIJK ALLE PUBLICATIES

OPDRACHTGEVERS & SAMENWERKINGSPARTNERS

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Cultuur Onderwijs en Wetenschap
Gemeente Utrecht
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Amersfoort
Gemeente Harderwijk
Verwey Jonker Instituut
Movisie
Kennisplatform inclusief samenleven
Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Panteia
Protestantse kerk
Meldpunt Discriminatie Amsterdam
Radar
Agora
Anne Frank Stichting
Sociale Vraagstukken
De Beleidsonderzoekers
Hogeschool InHolland
Hogeschool Windesheim
NHL Stenden Hogeschool
Hogeschool Utrecht
Stichting de Verre Bergen
Tinten welzijnsgroep
Expertisepunt Basisvaardigheden
Zorggroep Almere
Atria
Radar_sociale vraagstukken
Rooms Katholieke Kerk Nederland