Wat werkt bij preventie van radicalisering? Inventarisatie en analyse van evaluaties van aanpakken en interventies ter preventie van radicalisering.

De rijksoverheid ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van effectief beleid ter preventie van
radicalisering. In opdracht van ESS heeft Bureau Omlo samen met Fermin Onderzoek & Advies evaluaties verzameld die sinds 2019 zijn verschenen. In dit rapport staan inzichten uit deze evaluaties. Gemeenten kunnen deze kennis gebruiken bij hun keuze en doorontwikkeling van interventies. Op die manier kunnen gemeenten beleid ontwikkelen dat empirisch is onderbouwd.

In dit onderzoek zijn verschillende type interventies en lokale aanpakken geëvalueerd, waaronder:

  1. Interventies gericht op het versterken van de weerbaarheid van jongeren.
  2. Begeleiding van risico- en geradicaliseerde jongeren.
  3. Interventies gericht op opvoedondersteuning van ouders uit kwetsbare groepen.
  4. Lotgenotencontact.
  5. Deskundigheidsbevordering van eerstelijnsprofessionals en sleutelfiguren.
  6. Lokale aanpakken voor preventie van radicalisering.

Lees het rapport: Wat werkt bij preventie van radicalisering?

photo credit: Timon Studler via Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *