(Z)onderdak. Onderzoek naar beleid van dak- en thuisloze jongeren.

De Rekenkamercommissie Dordrecht heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk beleid rond dak- en thuisloze jongeren, omdat er signalen waren van een stijging van aantallen dak – en thuisloze jongeren, terwijl er relatief weinig bekend was over deze doelgroep. Het onderzoek werd in samenwerking met onderzoekers van het Onderzoekerscollectief uitgevoerd. Op basis van een rapport van bevindingen werden door de rekenkamercommissie aanbevelingen geformuleerd.

Het onderzoek laat zien dat Dordrecht met haar beleid rond dak- en thuisloze jongeren sinds 2020 flinke vooruitgang heeft geboekt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor verdere verbetering van het beleid en de uitvoering ervan. Zo wordt aanbevolen om een aparte, kleine crisisopvang te realiseren voor dak- en thuisloze jongeren, die nu in een hotel of samen met volwassen daklozen worden opgevangen.

Daarnaast zou de centrale regie en monitoring van trajecten verbeterd moeten worden. Ook moeten er meer tussenplekken en alternatieve woonvormen komen, zoals kleine groepswoningen voor kwetsbare jongeren. Verder wordt aanbevolen om dak- en thuislozen een stem te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Bijna alle aanbevelingen worden in een bestuurlijke reactie van het College van B&W onderschreven.

Lees het rapport: (Z)onderdak. Onderzoek naar beleid van dak- en thuisloze jongeren.

Photo credit: Taufiq Klinkenborg via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *