Aanpak van racisme en discriminatie in de sport. Een verkennende studie naar wat de provincie Utrecht kan betekenen.

De provincie Utrecht wil komen tot een gedegen aanpak van racisme en discriminatie in de sport in de provincie. Hiertoe heeft de provincie een verkennend onderzoek laten verrichten. Bureau Omlo heeft deze uitgevoerd in samenwerking met Ewoud Butter en Art. 1 Midden Nederland. Het onderzoek dat als een quickscan gezien moet worden, beantwoord de volgende vragen:

  1. Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen drie jaar binnen gekomen bij Art. 1 Midden Nederland over discriminatie in de sport binnen de provincie Utrecht en welke andere meldingen zijn er bekend bij andere instanties?
  2. Wat voor type casuïstiek is er bij Art. 1 Midden Nederland bekend?
  3. Welke rol kan de provincie Utrecht spelen bij de aanpak van racisme en discriminatie binnen de sport in de provincie Utrecht en op wat voor manier kan het thema racisme en discriminatie worden opgenomen in het Provinciaal sportakkoord Utrecht?
  4. Welke aanpak wordt geadviseerd?
  5. Wat zijn de belangrijkste sleutelpartijen voor de provincie Utrecht om mee samen te werken aan het aanpakken van discriminatie en racisme in de sport?

Voor de beantwoording van de eerste twee vragen heeft Art. 1 Midden Nederland relevante gegevens verzameld en gedeeld met de onderzoekers. Voor de overige vragen hebben de onderzoekers interviews afgenomen onder beleidsambtenaren van verschillende gemeenten binnen de provincie. Daarnaast zijn er diverse mensen gesproken uit de voetbalwereld: twee vertrouwenscontactpersonen van FC Utrecht, het hoofd- strategie en beleid van de KNVB en een adviseur sportbonden en verenigingen inclusie en discriminatie. Daarnaast hebben we twee medewerkers van de hockeybond (KNHB) gesproken. Verder zijn er interviews gevoerd met een casemanager van NOC*NSF, de directeur van de Vechtsportautoriteit, een bestuurssecretaris en vertrouwenscontactpersoon bij Nevobo (Volleybalbond) en een voorlichter en trainers van Art 1 Midden Nederland.

Lees de Quickscan: Aanpak van discriminatie en racisme in de sport. Een verkennende studie naar wat de provincie Utrecht kan betekenen.

Photo credit: Torsten Dettlaff via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *