ADVIES

Expertise

Op basis van onderzoek schrijft Bureau Omlo adviesrapporten voor overheden en uitvoeringsorganisaties. Bureau Omlo hecht er waarde aan om beleidsadviezen goed te onderbouwen met behulp van nieuwe inzichten en werkbare oplossingen.

Bureau Omlo adviseert over diverse fasen in het beleidsproces, zowel in de ontwikkelingsfase van nieuw beleid als in de uitvoeringsfase over hoe beleid versterkt kan worden. De focus richt zich op vraagstukken als armoede, eenzaamheid, cultuursensitief werken, participatie, empowerment, de zorg voor jeugd, diversiteit, integratie, discriminatie, veiligheid, wijkteams, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

 

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIEs

BEKIJK ALLE PUBLICATIES