Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Betekenis van het ouder worden van Turkse en Marokkaanse ouderen

Betekenis van het ouder worden onder Marokkaanse en Turkse ouderen

Gemeente Rotterdam heeft als één van de collegetargets voor 2014 – 2018 het voorkomen en verminderen van zorgwekkende eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in Rotterdam. Voor dit doel wordt het actieprogramma ‘Voor mekaar’ uitgevoerd. De GGD Rotterdam Rijnmond zet in het kader van het programma ‘Voor mekaar’ een aantal interventies van de GGZ preventie in, gericht op het veerkrachtig maken van ouderen, waaronder de door het GRIP&GLANS Programma (UMCG en RUG) ontwikkelde groepscursus GRIP&GLANS. Deze interventie is evidence-based op basis van ontwikkeling en uitvoering bij autochtone alleenstaande vrouwen 55+, met name in het noorden van Nederland. Voor uitvoering in Rotterdam is aanpassing noodzakelijk met het oog op een aanzienlijke populatie laag opgeleide, allochtone ouderen, vrouwen en mannen. ZonMw financiert deze doorontwikkeling gedurende een periode eind 2014 – eind 2016, met cofinanciering van de gemeente Rotterdam Rijnmond(GGD RR), aanpak Mentaal Gezond.

Lees het onderzoek ‘De implicaties voor de interventie GRIP&GLANS’ (PDF)

photo credit: Pim Geerts Amsterdamsestraatweg Utrecht via photopin (license)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *