Vernieuwing in hulp aan huis

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op [...]

Wat werkt bij outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat [...]

Tussenrapportage Voor Mekaar (aanpak eenzaamheid gemeente Rotterdam)

Om de diversiteit van ouderen en hun eventuele eenzaamheidsgevoelens in kaart te brengen zijn twaalf [...]

Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment

Zelfredzaamheid is de nieuwe norm. Maar hoe moet dat met mensen met een zorgvraag? Volgens [...]

Tussen afhaken en invechten

Discriminatiebestrijding staat in de schijnwerpers. Na jarenlang een ondergeschoven kindje te zijn geweest in het [...]

Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (actielijn sociale acceptatie LHBT)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]

Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (nulmeting actielijnen zelfbeschikking)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]

Gemeenten moeten armoede bestrijden, hoe kan dat het beste?

Wat zijn wetenschappelijk gezien de beste manieren om armoede te bestrijden? Jurriaan Omlo dook in [...]

Wat werkt bij de aanpak van armoede.

Sinds de economische crisis is de armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid. Met [...]

Betekenis van het ouder worden onder Marokkaanse en Turkse ouderen

Gemeente Rotterdam heeft als één van de collegetargets voor 2014 – 2018 het voorkomen en [...]