BOEKEN

Burgerparticipatie in onderzoek

BURGERPARTICIPATIE IN ONDERZOEK

Met de transitie van een verzorgingsstaat naar een participatiesamen-leving lijkt de aandacht voor burgerparticipatie groter dan ooit. Met name overheden koesteren hoge verwachtingen van burgers bij het oplossen, bestrijden en …

MEER INFO
Verzetten, vermijden of veranderen

Verzetten, vermijden of veranderen?

Wat doet discriminatie en uitsluiting met je en (hoe) reageer je daarop? Lach je het weg, vermijd je het conflict of maak je er een punt van? In deze studie naar copingstrategieën laat Jurriaan Omlo zien…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Outreachend werken

Outreachend werken

Het is niet eenvoudig om hulp dichter bij de burger te brengen als de doelgroep niet of nauwelijks in beeld is bij het sociaal werk. Pas als de situatie escaleert of buurtbewoners gaan klagen over overlast, worden …

MEER INFO

NOG EEN WERELD TE WINNEN

Deze publicatie bestaat uit een beschrijving en een kritische analyse van de manier waarop interventie-ontwikkelaars theoretische concepten gebruiken in de onder-bouwing van de interventie…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Weten wat werkt

WETEN WAT WERKT

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Integratie en uit de gratie

INTEGRATIE EN UIT DE GRATIE?

In de afgelopen decennia zijn er talloze sociaalwetenschappelijke publicaties verschenen over de integratie van etnische minderheden. De term integratie wordt vooral gebruikt om gedrag…

MEER INFO
Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Jurriaan Omlo - Tussen liefdevolle omarming en resolute verstoting

TUSSEN LIEFDEVOLLE OMARMING EN RESOLUTE VERSTOTING

Over homoseksualiteit onder Surinaamse-Hindustanen in Nederland is maar weinig bekend. In deze vernieuwende studie zijn de auteurs daarom in gesprek gegaan met Hindustaanse homoseksuelen en experts…

MEER INFO

BETWEEN WARM EMBRACING AND RESOLUTE CASTING OUT

This study deals with the self-acceptance and social acceptance of homosexuality among Surinamese Hindustani in the Netherlands. The authors study the processes related to acceptance on different levels…

MEER INFO