Categorie archieven: Eergelateerd geweld

Evaluatie Platform Eer en Vrijheid

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van het Platform Eer en Vrijheid. De [...]

Eindevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]

Tussenevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

Aanleiding: het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, [...]

Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (nulmeting actielijnen zelfbeschikking)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]