Categorie archieven: Veiligheid

Evaluatie Platform Eer en Vrijheid

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van het Platform Eer en Vrijheid. De [...]

Eindevaluatie Actieplan Zelfbeschikking

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland [...]

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samen werken aan preventie van polarisatie en radicalisering.

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. [...]

Wat werkt bij outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat [...]

Wijkenaanpak: geslaagd of mislukt?

Sinds 2008 investeert de overheid veel geld in de wijkenaanpak. Maar volgens socioloog Vasco Lub [...]