De werkende duizendpoot

De kwaliteit van leven wordt bepaald door de optelsom van activiteiten in een breed scala aan domeinen: betaald werk, de zorg voor anderen, scholing, het sociale leven, vrije tijd en ga zo maar door. De coronacrisis maakt het belang van al deze domeinen duidelijker dan ooit. Omdat veel werkenden kinderen hebben voor wie ze zorgen, mantelzorg geven en zich in en naast het werk ontwikkelen, richt dit rapport zich op de vraag hoe werk zo ingericht kan worden dat werkenden in staat worden gesteld om op een duurzame manier in deze activiteiten te kunnen participeren. De schoenen van werkenden kunnen knellen omdat tijd, energie en aandacht eindig zijn. Maar onder de juiste omstandigheden kunnen betaald werk, zorg en ontwikkeling wel degelijk samengaan en elkaar verrijken. In deze publicatie onderzoeken we dan ook op welke manieren werk de ruimte om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren kan vergroten of verkleinen. Kennis over de hulpbronnen en barrières die er voor burgers toe doen, kan helpen bij het maken van beleidskeuzes voor het faciliteren van een gezonde, duurzame en brede participatie van burgers in zowel werk, zorg als een leven lang ontwikkelen.

Lees hier de publicatie: De werkende duizendpoot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *