Eenzaamheid onder jongeren. Verkenning van de stand van zaken in literatuur, praktijk en beleid

Susan de Vries en Jan Willem van de Maat (Movisie) en Jurriaan Omlo (Bureau Omlo)

De afgelopen jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren meer in de schijnwerpers gekomen. Al voor de coronacrisis kwamen in talkshows jongeren aan het woord die zich eenzaam voelden. In dagbladen en magazines verschenen interviews en artikelen waarin experts en ervaringsdeskundigen uitgebreid hun verhaal vertelden. Het werd duidelijk dat eenzaamheid niet iets is dat alleen onder ouderen speelt. Bovendien, zo werd gesuggereerd, is eenzaamheid op latere leeftijd vaak terug te herleiden tot de jeugd. Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren zou daarom ook een preventieve waarde kunnen hebben.


Kennis over eenzaamheid onder jongeren is versnipperd en hoe we er in Nederland voor staan op dit thema is onduidelijk. Eenzaamheid onder jongeren wordt nog niet zo lang onderzocht en binnen Nederland is vooralsnog een kleine groep wetenschappers actief die zich op het onderwerp richt. Ook in het gemeentelijk beleid en de praktijk lijkt eenzaamheid onder jongeren een betrekkelijk nieuw onderwerp te zijn.

Deze verkenning is gericht op het verzamelen van kennis uit literatuur, beleid en praktijk over het thema eenzaamheid onder jongeren. De volgende drie vragen staan in deze verkenning centraal:

  1. Wat weten we uit onderzoek over eenzaamheid onder jongeren?
  2. Wat weten we over de beleidsaanpak door gemeenten van eenzaamheid
    onder jongeren?
  3. Wat weten we over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren in de uitvoerende praktijk?


Met de verkenning die voor u ligt, zijn we vóór de coronacrisis gestart. Tijdens het begin van de coronacrisis is besloten de verkenning te blijven uitvoeren volgens het oorspronkelijke plan. Het was nog onzeker hoe lang de situatie zou duren en wat de betekenis van de crisis zou zijn voor het beleid en de praktijk. Ook voor wat betreft het onderzoek zijn we doorgegaan op de ingezette weg: het beter begrijpen van hoe vereenzaming
onder jongeren werkt, los van de coronacrisis en de wisselende coronamaatregelen. Door een beter begrip van hoe vereenzaming onder jongeren werkt, hopen we enerzijds dat beleidsmakers hun beleid aan kunnen scherpen en anderzijds dat de praktijk en de samenleving beter toegerust zijn om jongeren zo te ondersteunen dat zij beter in staat zijn om met hun gevoelens van eenzaamheid om te gaan.

Download: de verkenning ‘Eenzaamheid onder jongeren’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *