Eindevaluatie Voor Mekaar – Beleid gericht op bestrijding eenzaamheid van de gemeente Rotterdam

Het actieprogramma ‘Voor mekaar’ is een collegeprioriteit dat naar aanleiding van de uitkomsten van de Integrale Gezondheidsmonitor (GGD-monitor) van 2012 is opgezet. Uit deze monitor bleek dat 49% van de Rotterdammers zich eenzaam voelde. Ook was er in 2013 een ernstig incident van een vrouw die in haar huis in de Porcellistraat gevonden werd en al 10 jaar overleden bleek te zijn maar door niemand was gemist. Dit liet zien waar sociaal isolement en eenzaamheid toe kunnen leiden. De Rotterdamse aanpak van ’Voor mekaar’ kent twee strategieën: “Het versterken van de aandacht van Rotterdammers voor elkaar” en “het signaleren van (zorgwekkende) eenzaamheid en de inzet van effectieve interventies”. Het programma richt zich op alle Rotterdammers en de hele stad, maar zet extra in op ouderen in 21 accentwijken. In deze accentwijken was eenzaamheid onder ouderen het hoogst. Het doel van het actieprogramma is een afname van het aantal eenzame ouderen van 65 jaar en ouder in de periode van 2014-2018 in de accentwijken. In dit evaluatierapport zijn de effecten van het programma beschreven.
Lees hier de eindevaluatie Voor mekaar 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *