Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (nulmeting actielijnen zelfbeschikking)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. Het Rijk maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten hebben, waaronder het recht op zelfbeschikking (Regeerakkoord, 2012). Het Rijk is daarom het brede en meerjarige aanpak “Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017” gestart. Om de effecten van het Actieplan Zelfbeschikking vast te stellen wil het ministerie een nul- tussen- en eindmeting uit laten voeren. Panteia en Bureau Omlo voeren deze  evaluatie uit. Lees de evaluatie ‘Actieplan Zelfbeschikking – 0-meting’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *