Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking (actielijn sociale acceptatie LHBT)

De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. Het Rijk maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten hebben, waaronder het recht op zelfbeschikking. Het Rijk is daarom het brede en meerjarige aanpak Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 gestart. Onderdeel van het Actieplan Zelfbeschikking is een gezamenlijke inspanning van het ministerie van SZW en het ministerie van OCW gericht op de acceptatie van bi-culturele LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders). Daartoe heeft het ministerie onder andere een speciale actielijn opgezet die door COC Nederland, Movisie en Rutgers onder de naam ‘Coming In’ wordt uitgevoerd. Om de effecten van het Actieplan Zelfbeschikking vast te stellen wil het ministerie een nul- tussen- en eindmeting uit laten voeren. Panteia en Bureau Omlo voeren deze evaluatie uit. Het rapport dat voor u ligt richt zich op deze gezamenlijke inspanning van het ministerie van SZW en het ministerie van OCW gericht op de acceptatie van bi-culturele LHBT’s. De overige acties bespreken wij in het rapport ‘Nulmeting Actieplan Zelfbeschikking’. Lees de evaluatie ‘Actieplan Zelfbeschikking’. photo credit: drhenkenstein Antwerp Pride 2017 via photopin (license)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *