Evaluatie Platform Eer en Vrijheid

Dit rapport presenteert de resultaten van de evaluatie van het Platform Eer en Vrijheid. De evaluatie richt zich op het functioneren van het Platform sinds Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. KIS organiseert sinds 2018 de bijeenkomsten voor het platform. De evaluatie vindt plaats op verzoek van de Tweede Kamer, naar aanleiding van de initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven” van Kamerlid Bente Becker (18 november 2019).

Sinds KIS de bijeenkomsten organiseert, zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd (2018- 2021). Diverse thema’s zijn besproken, waaronder informele huwelijken, achterlating, eergerelateerd geweld, mannenemancipatie, shame sexting en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast aandacht voor inhoudelijke thema’s wordt er gesproken over veelbelovende werkwijzen, methodes en werkzame elementen, om zo professionals en vrijwilligers handvatten aan te reiken. Verder wordt er ingezet op het versterken van de regionale samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. De presentaties worden gegeven door professionals en vrijwilligers uit de praktijk en soms door
onderzoekers.

Deze evaluatie moet inzicht bieden in het functioneren van het platform. Tevens is er binnen de evaluatie ruimte voor een eventuele aanscherping van de doelen en het formuleren van aanbevelingen. De huidige doelstelling van het platform is driedelig: (1) faciliteren of bevorderen van kennisdelen, (2) agenderen en bespreekbaar maken van maatschappelijke problematiek en (3) versterken van netwerken van deelnemers. Het onderzoek zal de volgende twee vragen beantwoorden:

1 In hoeverre worden de doelstellingen van het platform volgens deelnemers gerealiseerd?
2 Welke aanbevelingen en lessen zien deelnemers voor het platform?

Lees: Evaluatie Platform Eer en Vrijheid

Photo credit: Miguel Henriques on Unsplash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *