Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samen werken aan preventie van polarisatie en radicalisering.

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW in samenwerking met Bureau Omlo de Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren ontwikkeld. De handreiking geeft gemeenten meer handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren en ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Voorafgaand aan het schrijven van deze handreiking heeft Bureau Omlo in samenwerking met de ESS een verkennend onderzoek uitgevoerd in zes gemeenten naar ervaringen met lokale netwerken van sleutelfiguren. Deze ervaringen vormen de basis van deze uitgave. 

Lees: de Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren. Samenwerken aan preventie van polarisatie en radicalisering.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *