In dialoog over sociale spanningen in Duindorp

De gemeente Den Haag heeft Bureau Omlo gevraagd onderzoek te verrichten naar spanningen die in de wijk leven. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in mogelijke zorgen, irritaties, frustraties en spanningen. Daarbij is gevraagd oog te hebben voor diverse type spaninningen tussen verschillende groepen. Denk aan mogelijke spanningen tussen gevestigde bewoners en nieuwkomers met en zonder
migratieachtergrond, tussen hangjongeren en omwonenden en tussen bewoners en de gemeente.

In plaats van cijfers en feitelijke reconstructies staan in dit onderzoek de doorleefde ervaringen, emoties, interpretaties en ideeën van bewoners en professionals centraal. Soms kan de belevingswereld van betrokkenen (sterk) uiteenlopen. Het gaat er in dit onderzoek bij dergelijke verschillen van inzicht niet zozeer om wie er gelijk heeft. Voorop staat het in beeld brengen van de manier waarop bewoners hun ervaringen, emoties, interpretaties en ideeën ten aanzien van spanningen in Duindorp verwoorden.

Lees hier de publicatie: In dialoog over sociale spanningen in Duindorp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *