INCLUSIESCANS

Diversiteit en inclusie, meet het met de InclusioncyScan©

 

Wil je als organisatie aan de slag met diversiteit en inclusie, dan is het belangrijk om naast de HR kengetallen meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers zich binnen jouw bedrijf voelen. En meer te weten te komen over hun ervaringen op dit gebied. Met de InclusioncyScan© krijg je deze waardevolle informatie snel boven water en weet je precies hoe het er binnen jouw organisatie voorstaat. In samenwerking met Bouchra Talidi en Bastiaan Verberne van Inclusioncy verricht Bureau Omlo inclusiescans uit voor organisaties.

 

InclusioncyScan©

 

De InclusioncyScan© is dé manier om diversiteit en inclusie te meten en je organisatie toekomstproof te maken. De scan:

 

  • maakt inzichtelijk of medewerkers zich thuis voelen;
  • meet het ervaren inclusiviteitsklimaat en het gevoel van gelijke kansen per diversiteitsdimensie; 
  • brengt de sociale en psychologische veiligheid in kaart;
  • helpt concrete ambities te formuleren om nog inclusiever te worden;
  • maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten van de Harvard Business School;
  • gaat verder dan het creëren van bewustwording en maakt echt het verschil.

 

Meten van diversiteit

De InclusioncyScan© geeft exact weer wat de wensen en behoeftes van collega’s zijn ten aanzien van (meer) diversiteit en ook wat dit voor hen betekent. Dit gaat verder dan alleen de culturele diversiteit. De scan geeft antwoord op de vraag of medewerkers de meerwaarde van diversiteit zien in relatie tot hun werkzaamheden en wat dit volgens hen inhoudt voor de toekomst van de organisatie.

 

Meten van inclusie

Om inclusie goed te kunnen meten hebben we onder andere gebruik gemaakt van een studie van Amy Edmonson (e.a.), professor leiderschap en management bij de Harvard Business School. Volgens haar studie is het voor teams van essentieel belang om psychologische veiligheid te ervaren. Dit is dan ook de sleutel tot succes als het gaat om inclusie.

De studie liet zien dat teams met veel diversiteit beter presteren wanneer sprake is van voldoende psychologische veiligheid. Om te komen tot een hoge psychologische veiligheid zijn een aantal onderdelen noodzakelijk.In de scan komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Het belang van (meer) diversiteit binnen de organisatie;
  2. Inclusie, psychologische veiligheid m.b.t. het team, de leidinggevende en de organisatie;
  3. Achtergrond, zoals gender, opleidingsniveau, functie en migratieachtergrond in relatie tot de verschillende diversiteitskenmerken.

 

De InclusioncyScan©, hoe werkt het in de praktijk?

Afhankelijk van de vragen en wensen vanuit jouw organisatie kunnen we een quickscan of deepscan uitvoeren. Beide scans bestaan uit een geanonimiseerde vragenlijst, die online aan alle medewerkers wordt aangeboden. De vragen hebben wij gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies over diversiteit en inclusie in arbeidsorganisaties, maar ook op basis van onze jarenlange werk- en advieservaring vanuit de praktijk bij meer dan 70 organisaties.

De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Na afronding van de InclusioncyScan© plant Inclusioncy een gesprek in om samen de bevindingen te bespreken en advies te geven over concrete vervolgstappen. Het is ook mogelijk dat  de resultaten van de scan gepresenteerd worden aan alle medewerkers. Deze presentatie combineert Inclusioncy doorgaans met een basisbewustwordingstraining over diversiteit en inclusie.

 

Interesse?
Neem dan gerust contact op met ons of met Inclusioncy.