Kwetsbaarheid én veerkracht bij aanvragers van een Tozo-uitkering. De impact van de coronacrisis op Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers en hun ondersteuningsbehoeften.

Welke problemen ervaren kleine ondernemers en zzp’ers als gevolg van de coronacrisis? Hoe gaan ze hiermee om en welke ondersteuningsbehoeften hebben ze? Op basis van enquetes, focsusgoepen en interviews heeft Bureau Omlo in opdracht van de gemeente Utrecht en ZonMW en in samenwerking met Onderzoek aan Zet (Mayke Kromhout), de Hogeschool Utrecht (Josje Dikkers) en Robbers Resarch & Education (Sylvana Robbers) antwoorden proberen te vinden op deze vragen.

Het coronavirus en de getroffen maatregelen door het Kabinet heeft een grote impact gehad op veel ondernemers. Via verschillende studies en andere data werd steeds meer duidelijk dat vooral (laag opgeleide) zzp’ers en kleine ondernemers het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. Maar op gemeentelijk niveau had men nog geen duidelijk en coherent beeld van de problemen en ondersteuningsbehoeften van de zzp’ers en kleine ondernemers die een beroep hadden gedaan op de Tozo-regeling, een steunmaatregel voor de ondernemers.

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat zzp’ers en kleine ondernemers voornamelijk financiële stress ervaren. Lopende opdrachten werden geannuleerd of uitgesteld en nieuwe opdrachten bleven in veel gevallen uit. Opdrachtgevers namen een afwachtende houding aan, waardoor er bij diverse ondernemers veel onzekerheid ontstond of opdrachten door zouden gaan en per wanneer. Dit maakt de ondernemers financieel kwetsbaar, ook zij die beschikken over financiële reserves aangezien deze bedoeld waren als pensioen en als buffer in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De buffers zijn overigens vaak beperkt. Meer dan de helft (51%) van de ondervraagden geeft aan nog maximaal 2 maanden vooruit te kunnen met de huidige financiële reserves. Daarnaast geeft (in november/december 2020) 47% aan schulden of betalingsachterstanden te hebben en kan een kwart tot 59% aan nét (niet) te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud. 

Naast financiële problemen spelen gezondheid gerelateerde problemen, zoals stressreacties een rol. In het kwalitatieve onderzoek kwamen verschillende klachten naar boven, waaronder fysieke klachten, slecht slapen, terneergeslagen en depressieve gevoelens, onzekerheid, eenzaamheid en gevoelens van leegte.

De ondernemers hebben uiteenlopende ondersteuningsbehoeften, waaronder snelle hulp bij (beginnende) schulden of betalingsachterstanden;  hulp en ondersteuning bij het voortzetten van het bedrijf en begeleiding naar werk in loondienst. 

Download hier het onderzoeksrapport: Kwetsbaarheid én veerkracht bij aanvragers van een Tozo-uitkering. De impact van de coronacrisis op Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers en hun ondersteuningsbehoeften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *