Leven met de voedselbank. Ervaringen en behoeften van mensen die langdurig de voedselbank van Haarlemmermeer bezoeken.

Met dit onderzoek wordt in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer in beeld gebracht wie in de gemeente langdurig (langer dan drie jaar) afhankelijk zijn van voedselhulp en in hoeverre het gemeentelijke minimabeleid hen bereikt. Er is daarbij gekozen voor een kwalitatieve aanpak.
Dit onderzoek bouwt voort op, en geeft verdieping aan het cijfermatige inzicht dat al bestaat op basis van de jaarverslagen van de voedselbank en de kwantitatieve indicatoren die de gemeente jaarlijks bijeen laat brengen met het Dashboard Minima (Ellens & Van der Wijk, 2021). In dit onderzoek staat de beantwoording van de volgende drie vragen centraal:


• Wie zijn er in Gemeente Haarlemmermeer langdurig afhankelijk van de voedselbank? Hoe zoet de groep eruit? Hoe ervaren zij hun situatie? Welke belemmeringen ervaren zij? Waar hebben zij behoefte aan?

• Welke ondersteuning biedt de gemeente aan deze mensen en hoe wordt die ondersteuning uitgevoerd?

• Welke mogelijkheden (die aansluiten bij het perspectief van inwoners) hebben
het college en de gemeenteraad om het perspectief voor deze inwoners te verbeteren?

In dit onderzoek is samengewerkt met Guido Brummelkamp en Sylvana Robbers.

Download het rapport: Leven met de voedselbank. Ervaringen en behoeften van mensen die langdurig de voedselbank van Haarlemmermeer bezoeken.

Photo credit: PNW Productin – Fotografie via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *