LEZINGEN & WORKSHOPS

Naar aanleiding van afgeronde studies, geeft Bureau Omlo lezingen en workshops. In de lezingen en workshops verbindt het bureau kennis, praktijk en beleid. Er is zowel aandacht voor theorie als voor de praktische implicaties hiervan voor de uitvoerings- en beleidspraktijk. De lezingen en workshops gaan over thema’s als armoede, eenzaamheid, cultuursenstief werken, participatie, empowerment, de zorg voor jeugd, diversiteit, integratie, discriminatie, veiligheid, wijkteams, vrijwilligerswerk, burgerinitiatief, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIES

BEKIJK ALLE PUBLICATIES