LOPENDE PROJECTEN

  • Onderzoek naar de rol van kerken en diaconale organisaties in de aanpak van armoede in Nederland
  • Onderzoek naar de methodiek klachtbehandeling bij antidiscriminatievoorzieningen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
  • Onderzoek naar discriminatie en opvoeding (Verwey-Jonker Instituut)
  • Advies op maat aan gemeenten over evidence based werken bij de preventie van radicalisering (in opdracht van ESS/ ministerie SZW)
  • Evaluatie inclusiecoaches (Art. 1 Midden Nederland)
  • Onderzoek naar ervaringen van kleine ondernemers en zzp’ers met het ondersteuningsaanbod van de gemeente Utrecht (Ondernemer Centraal)