LOPENDE PROJECTEN

  • Racisme op de werkvloer (Overheidsorganisatie)
  • Onderzoek naar discriminatie en opvoeding (Verwey-Jonker Instituut)
  • Racisme in de sport (Provincie Utrecht)
  • Armoede in Haarlemmermeer (Rekenkamer Haarlemmermeer)
  • Dakloze jongeren in Dordrecht (Rekenkamer Dordrecht)
  • Advies op maat aan gemeenten over evidence based werken bij de preventie van radicalisering (in opdracht van ESS/ ministerie SZW)
  • Evaluatie inclusiecoaches (Art. 1 Midden Nederland)