Mbo-studenten over 4 en 5 mei. Een evaluatie van educatief lesmateriaal voor het mbo-onderwijs.

Naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt, groeien er steeds meer jonge generaties op voor wie dit verleden mogelijk minder leeft. Mbo-studenten krijgen geen les is het vak geschiedenis en hebben hierdoor mogelijk minder kennis over de oorlog en over 4 en 5 mei. Om het thema onder de aandacht te brengen, vervaardigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei diverse educatieve producten over vrijheid en keuzes maken. Een deel daarvan richt zich op het mbo waar een aanzienlijk grote groep studenten een beroepsopleiding volgt. Nederland telt 66 publieke onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, met in totaal 483 922 studenten in 2016/17 (CBS Statline, 2018). Gelet op deze aantallen is het belangrijk om te achterhalen welke opvattingen er onder studenten leven en in hoeverre educatieve producten over 4 en 5 mei aansluiten bij de behoeften en wensen van docenten en studenten.
Het Nationaal Comité heeft Bureau Omlo, Onderzoek aan zet en Onderzoeksbureau Xplore de opdracht verstrekt om twee studies te verrichten. De eerste deelstudie richt zich op de opvattingen en ideeën van mbo-studenten over 4 en 5 mei. De tweede deelstudie bestaat uit een evaluatiestudie naar het bereik en de impact van een educatief lesprogramma voor het mbo, namelijk het zogenoemde 4FREE Magazine en een bijbehorende digitale leeromgeving. Beide studies zijn in dit rapport te lezen: MBO studenten over 4 en 5 mei. Een evaluatie van educatief lesemateriaal voor het mbo-onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *