Methodiek ‘Levensverhalen van LHBT asielzoekers’

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Dat maakt het voor medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeilijk om te beoordelen of zij recht hebben op bescherming in Nederland. Om LHBTI-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde Bureau Omlo samen met het  Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals. De methodiek ‘Levensverhalen van LHBT-asielzoekers’ is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek.  Op basis van ervarings- en praktijkkennis beoogt deze publicatie vooral inzichtelijk te maken hoe de methodiek eruit ziet en wat belangrijke aandachtspunten zijn in de toepassing ervan. Het is wenselijk dat de toepassing van de methodiek in de toekomst geëvalueerd wordt op zowel mogelijke positieve als negatieve effecten. Dergelijk onderzoek kan benut worden om de methodiek daar waar nodig te verbeteren. De methodiek is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die met vluchtelingen en asielzoekers werken, waaronder medewerkers en vrijwilligers van belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, Ggz en maatschappelijk werk. Ook advocaten hebben baat bij een samenhangend verslag over de levensloop van hun cliënt. Er staan lessen in die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan benutten voor het gehoor. Lees de methodiek ‘Levensverhalen van LHBT asielzoekers’ photo credit: Alan Light via “http://photopin.com (license)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *