Nieuwe publieke ruimtes

Het sociale landschap in Nederland is in een hoog tempo drastisch aan het veranderen. Al geruime tijd zijn de bakker, de groenteboer en andere kleine winkels grotendeels van het buurttoneel verdwenen. De ‘oude’ buurtwinkels vervulden een belangrijke sociale functie. Zij zorgden voor een zekere publieke familiariteit of vertrouwdheid. Deze winkels maken ongedwongen uitwisseling en ontmoeting tussen buurtbewoners mogelijk, die elkaar daardoor (oppervlakkig) leren kennen en herkennen (vgl. Blokland, 2008; Fischer, 1982; Reijndorp & Reinders, 2010; Van der Zwaard, 2010). Mensen worden zo ‘vertrouwde vreemden’ voor elkaar (Milgram, 1977), waardoor de anonimiteit in de buurt afneemt.

Lees de eindrapportage van het onderzoek naar ‘Nieuwe publieke ruimtes’ (PDF)

Photo by Quintin Gellar from Pexels

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *