ONDERZOEK

Expertise

Bureau Omlo verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van beleid, praktijk en samenleving binnen het sociale- en veiligheidsdomein. Het bureau heeft veel expertise opgebouwd in kwalitatief evaluatieonderzoek naar de effecten en werkzame mechanismen van beleid en interventies.

Het onderzoek stimuleert leerprocessen en levert praktische adviezen op die de beleids- en uitvoeringspraktijk kunnen versterken. Naast evaluatieonderzoek verricht Bureau Omlo literatuuronderzoek en onderzoek naar maatschappelijke problemen, behoeften en ideeën. De focus richt zich op vraagstukken als armoede, eenzaamheid, cultuursensitief werken, participatie, empowerment, de zorg voor jeugd, diversiteit, integratie, discriminatie, veiligheid, wijkteams, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIES

BEKIJK ALLE PUBLICATIES