Bureau Omlo - Onderzoek & Advies - Rust, vertrouwen en andere succesfactoren

Rust, vertrouwen en andere ervaren factoren. Een casestudy naar drie succesvolle Rotterdamse basisscholen in kwetsbare wijken.

Op zes Rotterdamse basisscholen in kwetsbare wijken – gekenmerkt door relatief veel armoede, overlast en criminaliteit – behalen leerlingen bovengemiddelde prestaties. In samenwerking met onderzoeker Eva Klooster en Stichting De Verre Bergen deed Bureau Omlo een casestudy naar een aantal van deze scholen om het succes te begrijpen. Door middel van observaties, enquêtes en vele interviews met leerkrachten, onderwijs-ondersteuners, directie en ouders hebben de onderzoekers meerdere ervaren werkzame factoren geïdentificeerd. 

Het onderzoek laat zien dat ondanks de verschillen tussen scholen qua omvang, organisatie en aanpak, er een gedeelde kern is. Die kern laat zich het best beschrijven als: ‘veel aandacht voor rust en veiligheid, het creëren van een positief pedagogisch klimaat, het opbrengstgericht werken, het zorgdragen voor brede talentontwikkeling en bovenal betrokken professionals die samen leren, die vertrouwen hebben in elkaar en in de directie en die niet opgeven om ouders te betrekken. 

De onderzoekers concluderen daarnaast dat er niet zoiets bestaat als ‘hét’ model voor een succesvolle school in een kwetsbare wijk. We introduceren drie modellen. Daarmee sluit het onderzoek aan bij een eerdere studie van het Kohnstamm Instituut. In diezelfde studie werd ervoor gewaarschuwd dat scholen in achterstandswijken mogelijk vast zouden houden aan de klassieke instructiemodellen en dat alleen scholen in kansrijke buurten over zouden gaan op nieuwe inzichten. In dit onderzoek komen de onderzoekers tot andere conclusies. Juist nieuwe inzichten en methoden – waaronder opbrengst gericht werken en leren zichtbaar maken – zien we terug bij de ervaren succesfactoren. De scholen volgen de nieuwe inzichten en kijken daarbij zorgvuldig wat past bij de eigen doelgroepen, de context en het karakter van de school. 

Lees de publicatie: Rust, vertrouwen en andere ervaren factoren.

 

Photo credit: Geisje van der Linden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *