Sociaal werkers anno 2023

Sociaal werkers anno 2023: beeld van de beroepsgroep

Sociaal werkers anno 2023 is in samenwerking met Movisie tot stand gekomen en geeft een beeld van de beroepsgroep. Hoe is de beroepsgroep sociaal werkers samengesteld? Waar werken ze en hoe vergaat het hen in de praktijk van alledag? Deze beschrijving is gebaseerd op tal van publiek toegankelijke databestanden en onderzoeksresultaten en biedt een handig overzicht van de arbeidsmarkt en beroepspraktijk van sociaal werkers en de actuele trends.

Sociaal werkers anno 2023 begint met wat wel en niet tot het sociaal werk wordt gerekend en hoe groot de beroepsgroep ongeveer is. Daarna volgen de belangrijkste vraagstukken op het terrein van de beroepsvorming en arbeidsmarkt. Het personeelstekort in het sociaal werk is al een aantal jaar een groot probleem, dat verschillende oorzaken kent. Daarom komt dit vraagstuk niet bij de arbeidsmarkt maar als apart thema aan de orde. Tenslotte komen de opleiding van sociaal werkers en hun werk bij gemeenten aan de orde.


Dit is de tweede keer dat Movisie de beroepsgroep van sociaal werkers beschrijft aan de hand van kwantitatieve data en onderzoeksuitkomsten. De eerste beschrijving was, Sociaal werkers anno 2020. Een zwart-wit foto van de beroepsgroep.

Lees het rapport: Sociaal werkers anno 2023: beeld van de beroepsgroep.

Photo credit: Lalesh Alderwish via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *