Tag archieven: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Interview: De overheid heeft een januskop

De overheid is zelf minstens ten dele verantwoordelijk voor armoede. Ze heeft een januskop. Ze [...]

Wat werkt bij outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat [...]

Gebruik onderzoek niet als afrekenmechanisme, maar als feedbackmechanisme

Beleidsprogramma’s en sociale interventies die uitsluitend zijn gebaseerd op een gezond verstand, een goed gevoel, [...]

Werkt de participatiesamenleving? Zoek het uit!

Recentelijk is de Participatiewet aangenomen. Samen met de herziene Wmo (2015) moet dit de zorg [...]

De beweeglijke samenleving. Leren leven met de zekerheid van onzekerheid (Interview Rinnooy Kan)

Veel te vroeg arriveren we bij de SER. Uiteraard. Wanneer je de voorzitter van de [...]

Diversiteit wordt de norm (Interview Anne-Rose Abendanon)

“2040? Tegen die tijd is diversiteit geen issue meer. Het is een gewoonte,” voorziet Anne-Rose [...]

Column: Doorschieten in afwezigheid

Het is half acht ‘s avonds als ik mijn tv afstem op het RTL-nieuws. ‘Ik [...]

Wmo moet geen wet voor de zelfredzamen worden

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is precies vijf jaar oud en ontgroeit zijn kinderschoenen. Een goed [...]