TRAINING

Op basis van onderzoek ontwikkelt Bureau Omlo trainingen voor burgers, uitvoerende professionals en overheden. Ook verzorgt het Bureau zelf trainingen voor deze doelgroepen. De trainingen gaan over thema’s als armoede, eenzaamheid, cultuursensitief werken, empowerment, discriminatie, diversiteitsvraagstukken, burgerinitiatief, wijkteams, polarisatie, radicalisering en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Verder verzorgt Bureau Omlo trainingen over evaluatieonderzoek. 

CONTACT

LAATSTE PUBLICATIES

BEKIJK ALLE PUBLICATIES