Vergroting van kennis en vaardigheden van moskeebestuurders? Evaluatie van een trainingsaanbod aan moskeebestuurders in Utrecht en Limburg.

Aangezien de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde dat het trainingsaanbod specifiek voor moskeebestuurders beperkt is, werd aan LISAAN in samenwerking met EQT-Trainingen gevraagd door middel van trainingen te proberen de professionaliteit van moskeebesturen te versterken in Utrecht en Limburg. Deze professionalisering heeft uiteindelijk tot doel om de weerbaarheid van lokale gemeenschappen te versterken. De
trainingen beogen onder meer bestuurders meer handelingsbekwaam te maken in het
effectief omgaan met actuele vraagstukken.

Bureau Omlo is gevraagd om het trainingsaanbod te evalueren. De evaluatie moest in kaart brengen of de ontworpen en uitgevoerde training is verlopen als bedoeld, of de training effectief is geweest en welke lessen hieruit te halen zijn voor bijstelling/doorontwikkeling. De evaluatie is in samenwerking met Ewoud Butter uitgevoerd.

Download hier het rapport: Vergroting van kennis en vaardigheden van moskeebestuurders? Evaluatie van een trainingsaanbod aan moskeebestuurders in Utrecht en Limburg.

Photo credit: David McEachan via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *