Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap?

Er is een toenemend beroep op de inzet van burgers als aanvulling op welzijn, bestuur en (formele en informele) zorg in verband met allerlei maatschappelijke vraagstukken. Voor gemeenten, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties is het tegelijkertijd een uitdaging om de vrijwillige energie van mensen te stimuleren en vast te houden.

Ook al verschillen vrijwillige inzet en actief burgerschap, onderling zijn ze verweven. Bij beiden gaat het over burgerbetrokkenheid. Burgers zetten zich als initiator of deelnemer onverplicht en onbetaald in voor een activiteit of doel dat verder reikt dan het eigenbelang. Het kan gaan over een lokaal maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld het opruimen van zwerfafval, of over de kwaliteit van de samenleving in het algemeen, zoals duurzame energievoorziening. Vrijwillige inzet of actief burgerschap vormen een middel om een lokaal of maatschappelijk doel te bereiken. Dat kan gaan over een grote verscheidenheid aan activiteiten, welke voorkomen in een grote diversiteit aan sectoren en betrekking hebben op verschillende maatschappelijke vraagstukken.


Deze verbondenheid met diverse maatschappelijke vraagstukken in combinatie met het toenemende beroep op de inzet van burgers als aanvulling op welzijn, bestuur en (formele en informele) zorg, maakt dit rapport relevant en waardevol. Het rapport biedt een systematisch overzicht van bestaande wetenschappelijke kennis over wat werkt. Deze kennis ondersteunt burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, ongeacht hun doel, fase van ontwikkeling of de mate van professionalisering, bij het doelgericht en succesvol vormgeven en uitvoeren van hun activiteiten.

In dit onderzoek is samengewerkt met verschillende onderzoekers van Movisie en Alfons Fermin.

Lees het rapport: Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap?

Photo credit: Matthias Zomer via Pexels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *