Wat werkt bij outreachend werken. Kansen en dilemma’s voor sociale wijkteams

Met de decentralisaties krijgen gemeenten de opdracht preventief beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat burgers moeten terugvallen op maatschappelijke ondersteuning. Hier past volgens de regering een meer outreachende werkwijze bij. Gemeenten kiezen massaal voor het inzetten van sociale (wijk)teams om hier gestalte aan te geven. Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van ‘eropaf’ gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken. Lees het dossier ‘Wat werkt bij outreachend werken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *